انجمن نمایش دانش آموزی منطقه یک

اختتامیه مسابقات نمایشنامه خوانی

به گزارش خبرگزاری پانا چهارشنبه مورخ ۱۶/۲/۸۸ اختتامیه جشنواره نمایشنامه خوانی با حضور برگزیدگان این جشنواره و آقای رسول نظرزاده و برخی از اعضای امور فرهنگی کانون رضوان و اداره آموزش و پرورش منطقه یک تهران در سالن کوچک کانون رضوان برگزار میگردد.

این جشنواره در آبان 87 در محل کانون رضوان برگزار شد و در پی آن برگزیدگان به شرح ذیل اعلام شدند.

بخش ابتدايي:
الف – كارگرداني:

اول – فرهنگ كتابيان نمايش«اتوبوس»ابتدایی شوکا.
دوم- كارگردان نمايش «كوچه گل ها» ابتدایی شهید خواجه نوری.
سوم- نمايش« قدقدا خانم»ابتدایی شهید چمران.
و تقدير از كارگردانان نمايش هاي «باغ پر ماجرا » ا بتدایی شوکاو«بمب هاي شيميايي»ابتدایی امام حسین.
ب- بازيگري:
اول – بطور مشترك به مهسا اكبري نمايش«قدقداخانم » ابتدایی شهید چمران – امير حسين خلفي نمايش «بمب هاي شيميايي» ابتدایی امام حسین – دلارام صادقي نمايش« كوچه گل ها» شهید خواجه نوری.
دوم- بطور مشترك به فرهنگ كتابيان نمايش «اتوبوس» – نسترن دالوند نمايش «رفيق نيمه راه» – فاطمه عزيزي نژاد نمايش «قدقدا خانم» ابتدایی شوکا.
سوم- بطور مشترك به نگين خوش فطرت نمايش «كوچه گل ها»- مارال رباطي نمايش«باغ پر ماجرا»– علي صديقي مقدم نمايش «كي بزرگ كي مي شم؟»ابتدایی شهید خوانساری.
و تقدير از رامينا مدني نمايش «دختري كه مي خواست پرنده باشد» ابتدایی فولادی وغزل اژهن نمايش «قدقداخانم » و ختن سرداري و نيكا طيبي از نمايش «باغ پر ماجرا».
ج – نمايش هاي برگزيده:
اول- به طور مشترك به نمايش« اتوبوس» ابتدایی شوکا و «كوچه گل ها » ابتدایی شهید خواجه نوری.
دوم- نمايش« قدقدا خانم » ابتدایی شهید چمران.
سوم- نمايش« بمب هاي شيميايي» ابتدایی امام حسین.


بخش راهنمايي دختران:
الف- كارگرداني:

اول – بطور مشترك به نمايش «سرگرداني اصوات» به كارگرداني فاطمه هماتاش از آموزشگاه محبوبه و نمايش «دلقكي كه خنده را فراموش كرده بود» به كارگرداني خانم زهرا شعباني آموزشگاه شهيد مهدوي.
دوم- بطور مشترك به نمايش«عدالت جويان » به كارگرداني عسل بديعي از آموزشگاه شهيد بهشتي و نمايش «همكلاسي ها »به كارگرداني خانم اشرق السادات مير حسيني از آموزشگاه سپهرمعرفت.
سوم- نمايش « و ديگر هيچ» از آموزشگاه آيين روشن.
ب- بازيگري:
اول – بطور مشترك به نرگس خاله اوغلي آموزشگاه شهيد مهدوي و مبينا بيات آموزشگاه محبوبه.
دوم- بطور مشترك به سارا خاكساري آموزشگاه صابرين شاهد.
غزاله مظاهري آموزشگاه شهيد مهدوي .سوگل مهرافزون آموزشگاه محبوبه.
و تينا ناصريان آموزشگاه سپهرمعرفت.
سوم- بطور مشترك به ريحانه مولايي و فاطمه طاهري آموزشگاه صابرين شاهد.
فاطمه آرد بين از آموزشگاه شهيد بهشتي.
شانا نهريني از آموزشگاه سپهرمعرفت.
وتقدير از بازي هليا حائري مدرسه نرگس و ريحانه رستمي مدرسه آيين روشن.
ج – نمايش هاي برگزيده:
اول- بطور مشترك به نمايش هاي«دلقكي كه خنده را فراموش كرده بود » آموزشگاه شهيد مهدوي و نمايش «سرگرداني اصوات» آموزشگاه محبوبه.
دوم- نمايش «همكلاسي ها» از آموزشگاه سپهرمعرفت.
سوم- « و ديگر هيچ» از آموزشگاه آيين روشن.


بخش متوسطه دختران:
الف- كارگرداني:
اول- فاطمه حاجي اسفندياري از دبيرستان خديجه كبري نمايش « آخرين منزلگاه».
دوم- مرضيه مالمير از دبيرستان احمديه نمايش «چشم در برابرچشم».
سوم- بطور مشترك به مارال تهراني هنرستان آزادگان نمايش «خيابان عشق ممنوع»
و فروغ مژدهي دبيرستان فراست نمايش «يك كلاغ كوچك».
ب- بازيگري:
اول – بطور مشترك به زهرا اميدي دبيرستان خديجه كبري.
و مينا محسني فرد از دبيرستان احمديه.
دوم- فاطمه حاجي اسفندياري و نفيسه حائري دبيرستان خديجه كبري.
و مرضيه مالمير از دبيرستان احمديه .
سوم- بطور مشترك به نگين زماني آموزشگاه نداي توحيد.
نيوشا زادشم و مارال تهراني هنرستان آزادگان.زهرا تاجيك از دبيرستان احمديه.
و تقدير از بازي فروغ مژدهي دبيرستان فراست وهانيه منشاءهنرستان آزادگان.
ج – نمايش هاي برگزيده:
اول- نمايش « آخرين منزلگاه» از دبيرستان خديجه كبري.
دوم- نمايش «چشم در برابرچشم» از دبيرستان احمديه.

بخش متوسطه پسران:
الف- كارگرداني:
اول- ميثاق آقا مولايي نمايش «قهوه خانه» هنرستان كمال الملك.
دوم- سجاد رفيع نمايش «ضحاك» انجمن نمايش كانون رضوان.
سوم- احمد سلگي نمايش«گفتگو در يك شب تابستاني»
ب- بازيگري:
اول – بطور مشترك به محمد باقري نمايش «قهوه خانه» و سعيد قلي زاده نمايش ضحاك.
دوم- ميثاق آقا مولايي نمايش «قهوه خانه».
سوم- مهرداد شكومنش نمايش «گفتگو در يك شب تابستاني».
ج – نمايش هاي برگزيده:
اول- نمايش «قهوه خانه» هنرستان كمال الملك
دوم- نمايش «ضحاك»انجكن نمايش كانون رضوان.

جايزه افتخاري:
براي نويسنده نمايش «ضحاك» علي محمد رضوي هنرستان كمال الملك.
و نويسنده نمايش «هواي پاك » ريحانه مولايي و «خيابان اصلي» مهيا نصراللهي مدرسه صابرين شاهد.

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم اردیبهشت 1388ساعت 14:50  توسط انجمن نمايش دانش آموزي  |